Blog

“Uitspraak Europese Hof van Justitie, vraagt om herzien regelgeving nieuwe veredelingstechnieken in Europa”

Onderzoekers en veredelaars zaten enige tijd te wachten op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die helderheid zou kunnen brengen in de discussie over regelgeving voor nieuwe veredelingstechnieken ten behoeve van de veredeling van plantenrassen.

Het toepassen van nieuwe veredelingstechnieken, waaronder CRISPR/Cas, om gericht kleine veranderingen aan te kunnen brengen in het DNA van planten, kan leiden tot een versnelling van de veredeling van nieuwe plantenrassen. Dat is nuttig voor innovatie ten behoeve van de duurzaamheid van de landbouw, denk aan nieuwe plantenrassen die resistent zijn tegen ziektes of tolerant voor droogte. Het kan ook leiden tot productverbetering, bij voorbeeld niche producten gemaakt door kleine veredelingsbedrijven, of geheel nieuwe producten voor groepen consumenten, zoals tarwe die geschikt is voor mensen met glutenintolerantie (coeliakie) of pinda’s die geen allergische reactie meer opwekken.

Deze producten hebben gemeen dat ze worden gemaakt door een of meer genen uit te schakelen, er wordt geen soortsvreemd DNA toegevoegd. De veranderingen zijn vergelijkbaar met of identiek aan wat in de natuur al kan worden aangetroffen of kan worden gemaakt met klassieke mutagenese. Het Europees Hof van Justitie geeft vandaag in haar uitspraak aan dat planten gemaakt met deze nieuwe technieken, op basis van de regelgeving zoals die in 2001 is gemaakt, in principe toch allemaal gereguleerd moeten worden als GM planten. De ervaring uit het verleden met dit dure en onzekere proces van regulering is dat het alleen financieel haalbaar is voor multinationals en alleen voor producten met een grote markt (mais, soja). Daarom doet deze beslissing het innovatief onderzoek aan planten in Nederland en in Europa geen goed. De kans bestaat zelfs dat niet alleen het maken van plantenrassen maar ook onderzoek aan het functioneren van planten op termijn verdwijnt richting VS en andere landen buiten de Nederland en buiten de EU. In de VS worden rassen gemaakt met deze technieken gereguleerd als conventionele rassen en als zodanig zijn al verschillende rassen op de markt gebracht.

De uitspraak benadrukt eens te meer dat het nodig is de regelgeving in Europa te herzien. Het is belangrijk dat de wijze van regulering aansluit bij de wetenschappelijke kennis en dat daar ook maatschappelijk draagvlak voor is.