Uitspraak MKZ Kootwijkerbroek

Het College van Beroep deed 7 januari 2020 uitspraak in de zaak MKZ-crisis 2001, die veehouders uit Kootwijkerbroek hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Het beroep van eisers is ongegrond verklaard. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de onzekerheid en slepende procedures in deze zaak.

Uitspraak

Het college stelde vast dat er bij het testen van de betreffende monsters op een aantal punten is afgeweken van de toen geldende standaarden. Daarbij is echter tevens geconcludeerd dat de betreffende afwijkingen niet hebben kunnen leiden tot het belastende analyseresultaat. Van systematische fouten of manipulaties is niets gebleken. Het ministerie mocht dus op goede gronden concluderen dat de laboratoriumuitslag juist was.

Audit

Minister Schouten heeft aangegeven vooral te willen leren van de uitspraak en het proces van de afgelopen jaren. Onderdeel hiervan is een onafhankelijke audit van de processen en werkwijze binnen het laboratorium. WBVR ziet deze audit vol vertrouwen tegemoet. WBVR heeft de verantwoordelijkheid en taak snel en goed uitsluitsel te geven van de testresultaten rond besmettelijke dierziekten die een grote impact kunnen hebben op de samenleving en sector. Daarom werken wij continu aan verbetering van onze processen, technieken en procedures.

Lees meer: