Uitzondering ‘Hoge Overleving’

Om voor de uitzondering ‘hoge overleving’ in aanmerking te komen, moet wetenschappelijk worden aangetoond dat bepaalde soorten in bepaalde visserijen een hoge overlevingskans hebben. Wat ‘hoog’ is, is nog niet afgesproken, maar wel is duidelijk dat er betrouwbare schattingen van de overlevingskansen nodig zijn.

In verschillende landen rondom de Noordzee wordt momenteel overlevingsonderzoek uitgevoerd. Binnen de Internationale Raad voor Onderzoek aan de Zee (ICES) stemmen onderzoekers met elkaar af wat de meest geschikte manier is om de overlevingskans van vissen te onderzoeken (ICES WKMEDS). Zo proberen ze ervoor te zorgen dat de onderzoeken zoveel mogelijk op vergelijkbare manier worden uitgevoerd.

Deels wordt er gewerkt met proefopstellingen om aan boord van schepen en/of na afloop van een visreis in het laboratorium de overleving van vis uit de vangst te monitoren. Ook wordt gewerkt met vitaliteitsscores, waarmee kan worden aangeduid hoe levendig een vis is, en hoe ze reageert op verschillende reflexen. De verwachting is dat de overlevingskans zal afhangen van de vitaliteitsscore, immers: hoe levendiger een vis, hoe groter de kans dat deze overleeft. De gemiddelde vitaliteitsscores zullen verschillen per soort en per visserij.

Er is internationaal afgestemd welk land welke visserij en welke vissoorten onderzoekt. Het volgende overzicht vat dit samen:

uitzonderingen.JPG

Deze informatie maakt deel uit van het Dossier: