Onderwerp scriptie

Urban Farming: Closing the circle

Vanwege de constante druk op het milieu en een toenemende vraag naar (eindige) grondstoffen is er de laatste jaren een beweging op gang gekomen richting circulaire systemen. Hoewel dit soort systemen technische gezien binnen handbereik ligt is acceptatie door betrokken partijen vaak een uitdaging.

In het huidige project gaan we kijken hoe nieuwe sanitatiesystemen kunnen worden gekoppeld aan voedselproductie om zo de grondstoffencirkel te sluiten. Nieuwe sanitatie behelst een systeem waarin zoveel mogelijk grondstoffen op een veilige manier uit huishoudelijk afvalwater worden gewonnen. Het is hierbij mogelijk om teruggewonnen waardevolle grondstoffen zoals fosfaat te gebruiken als meststof binnen de landbouw.
 
Tegelijkertijd zien we recent alternatieve landbouwsystemen waaronder urban farming van de grond komen. We willen daarom onderzoeken in hoeverre boeren (zowel urban farmers, maar ook ‘conventionele’ boeren zoals tuinders en akkerbouwers) het gebruik van grondstoffen uit afvalstromen accepteren. Daarnaast zijn we in dit project geïnteresseerd wat de perceptie is van het publiek op gewassen gekweekt met diverse nieuwe sanitatie fertilizers.
 
We zijn op zoek naar een masterstudent die op basis van dit onderwerp een afstudeeronderzoek wil uitvoeren. Begeleiding ligt bij Marijn Poortvliet (COM; Strategic Communication) en Jan Weijma (ETE; Environmental Technology). Het project bouwt mede voort op eerder afstudeeronderzoek van Liese Sanders, dat reeds is verschenen in het toonaangevende tijdschrift Water Research (Poortvliet, P. M., Sanders, L, Weijma, J., & De Vries, J. R. (2018). Acceptance of new sanitation: The role of end-users' pro-environmental personal norms and risk and benefit perceptions. Water Research131, 90-99.)