Impact story

Vaccin tegen Rift Valley fever

Rift Valley fever virus is een mug-overdraagbaar virus dat massale sterfte onder landbouwhuisdieren veroorzaakt. Het is één van de 8 pathogenen van de WHO-lijst ‘top emerging diseases likely to cause major epidemics’. Het virus circuleert momenteel op het Afrikaanse continent maar vormt tevens een risico voor andere continenten inclusief Europa.

Vaccinontwikkeling

Wageningen Bioveterinary Research ontwikkelde een levend-verzwakt vaccin dat veiligheid en effectiviteit optimaal combineert. Het vaccin wordt verder ontwikkeld samen met de industrie om te komen tot een effectieve bestrijding van Rift Valley fever.

Lees meer over de ziekte:

Lees dit nieuws: