Van restproduct naar toegevoegde waarde

Van restproduct naar toegevoegde waarde

Overheden en bedrijfsleven willen hun afhankelijkheid van fossiele olie en aardgas, mede door politieke onrust, opkomende nieuwe economieën en prijsfluctuaties, drastisch verminderen. Bio-energie is een belangrijk middel om dit te bereiken.