Van restproduct naar toegevoegde waarde

Overheden en bedrijfsleven willen hun afhankelijkheid van fossiele olie en aardgas, mede door politieke onrust, opkomende nieuwe economieën en prijsfluctuaties, drastisch verminderen. Bio-energie is een belangrijk middel om dit te bereiken.