Impact story

Veerkracht – verbetering diergezondheid

De preventie van ziekten en de bevordering van de diergezondheid spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een duurzame dierlijke productie. Dierziekten, met name zoönosen, hebben een enorme impact op de samenleving. Verder levert een gezonde veestapel economisch voordeel op.

Voorkomen van dierziekten

Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt hoe dierziekten voorkomen kunnen worden door jonge dieren een goede start te geven en de algehele weerstand van dieren te verhogen. Door een goede algemene weerstand neemt het dierenwelzijn toe. Bovendien zijn sterke dieren minder vatbaar voor infectieziekten, waardoor ze minder vaak behandeld hoeven te worden en het antibioticagebruik afneemt.

Verminderen van het antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica bij dieren levert weliswaar een relatief marginale bijdrage aan problemen met resistentie tegen antimicrobiële middelen bij de mens, maar de resistentie van bacteriën neemt af door vermindering van het antibioticagebruik bij dieren, zodat resistentie in algemene zin minder hardnekkig wordt.

Infographic