Thesis subject

Veerkrachtig omgaan met gezondheidsrisico's door klimaatverandering

Klimaatverandering heeft impact op de volksgezondheid. Door warmere en extremere weersomstandigheden is het waarschijnlijk dat het aantal allergieën, luchtwegklachten, hitte- en UV- gerelateerde ziekte (en sterfte) toeneemt. Ook worden er meer uitbraken van water-, voedsel- en vector overdraagbare ziektes verwacht. Verder kunnen bijvoorbeeld trauma’s door blootstelling aan extreme weersomstandigheden er toe leiden dat het aantal psychische klachten toeneemt.

Vanuit het perspectief van de salutogenese ga je één van deze impacts van klimaatverandering op gezondheid onderzoeken. In dit onderzoek kies je één gezondheidsrisico (bijvoorbeeld allergieën, hitte of vector overdraagbare ziektes) en onderzoek je hoe gezondheid bevorderd kan worden zodat mensen het hoofd kunnen bieden aan de toenemende klimaat-gerelateerde gezondheidsrisico’s. Vanuit een systeembenadering onderzoek je welke systeemverandering nodig is om dit te faciliteren. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zijn verschillende methoden van onderzoekmogelijk (literatuur, interviews, expertmeeting).

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Yvette Buist (yvette.buist@wur.nl) en Lenneke Vaandrager (lenneke.vaandrager@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: 6 maanden
Taal: Nederlands/Engels

Start Datum: 1 januari 2021 (flexibel)