Oplossing

Veilige en duurzame vervangers voor zeer zorgwekkende stoffen

De vraag naar veilige en duurzame alternatieven voor zeer zorgwekkende stoffen stijgt snel. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt volwaardige alternatieven op basis van biomassa, die onschadelijk zijn voor mens en milieu.