gezonde bodem, alternatieve methoden voor bodemontsmetting

Achtergronden bij onze advertenties

Vergroening in China

Due to erosion, the rich soil of the Loess Plateau in China in the Yellow River disappeared. Researchers from Wageningen advised the Chinese government how to reduce the washing away of this soil.

Herbeplanting en beperking van begrazing en landbouwactiviteiten maakten het gebied weer groen en zorgden voor behoud van voedselproductie. Een probleem is nog de vervuiling van bodem en water door gewasbeschermingsmiddelen. Wageningse onderzoekers werken daarom samen met lokale partijen aan landgebruik en -beheer dat oog heeft voor mens en milieu. Zo draagt Wageningen UR ook in China bij aan de kwaliteit van leven.

Projecten mbt Voorkomen en herstellen van bodemdegradatie

Afgeronde projecten

Loess Plateau voor restauratie
Loess Plateau voor restauratie
Loess Plateau na restauratie
Loess Plateau na restauratie