Verkenning monovergisting op basis van dagverse varkensmest

Samen met de onderzoekers van de Wageningen University & Research werkte KDV tot en met 2016 aan de realisatie van een monovergister die dagverse mest verwerkt.

Gebruik maken van dagverse mest levert meer biogas (dus meer energie) op. De ammoniakuitstoot uit stallen met een snel uitmestsysteem is ook lager.  De Hoeve heeft een ELTAGA vergister van de firma ENCON aangeschaft. Dit is een innovatieve propstroomvergister. De vergister heeft een test op rundermest ondergaan in Duitsland. KDV heeft Wageningen UR Livestock Research gevraagd om kennis over het vergistingsproces te leveren en te delen om deze kennis in te kunnen passen in de integrale benadering. De belangrijkste resultaten van deze desk studie zijn weergegeven in de notitie: “Implementatie monovergisting bij KDV/De Hoeve”.