Verspreiding van antibioticaresistentie

Bacteriële resistentie voor veelgebruikte antibiotica neemt toe. Maar hoe ontstaat antibioticumresistentie, hoe verspreidt antibioticumresistentie en wat zijn de gevolgen? Bekijk deze infographic voor meer informatie.