Vis vol vergif? Onzin!

Meldingen in de media dat Pangasius ‘vol vergif’ zou zitten, blijken onzin te zijn. Toxicologisch onderzoek wijst uit dat zelfs in de afgekeurde vis de pesticiden en chemicaliën in zulke minimale hoeveelheden aanwezig waren, dat een volwassene iedere dag wel tussen de 3,4 en 166 kg pangasius zou kunnen eten voordat voor deze stoffen de toxische inname wordt bereikt. Voor conserveringsmiddelen en antibiotica in de afgekeurde vis is dat tussen de 0,6 en 303 kg Pangasius per dag. De Pangasius die wèl te koop is op de Europese markt is dus al helemaal niet schadelijk voor de gezondheid van de consument.

Reportages in de media suggereren dat pangasius (Pangasius hypophthalmus) 'vol vergif' is, omdat deze in staat is te overleven in de 'zwaar vervuilde Mekong Rivier'. Bovendien zou deze vis pesticiden en chemicaliën door veterinaire behandelingen bevatten. De meeste van deze claims zijn niet onderbouwd met wetenschappelijk bewijs.

Hoeveel pangasius kun je veilig eten?

Toxische risicobeoordeling op pangasius

Om de veiligheid van het eten van pangasius te beoordelen is er een toxicologische risicobeoordeling uitgevoerd. De verkregen resultaten werden vergeleken met beweringen van een aantal berichten in de media. Uit de database van het EU-systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) werd informatie verzameld over niveaus in contaminanten die zijn aangetroffen in pangasius die ooit van de markt is gehaald vanwege deze stoffen.

Hoeveel pangasius kun je veilig eten?

De toxicologische risicobeoordelingen kwamen op geen enkel punt overeen met de risico’s zoals voorgesteld in de media. Om de resultaten goed te kunnen uitleggen, werd berekend welke maximale inname van pangasius als veilig zou kunnen worden beschouwd, op basis van de hoogste niveaus van de toxische contaminanten die ooit waren aangetroffen in pangasius.

Van de pangasiusfilet die is teruggeroepen had een volwassene levenslang tussen de 3,4 en 166 kg per dag kunnen eten zonder nadelige effecten van verontreiniging door pesticiden. Voor conserveringsmiddelen en antibiotica geldt, dat een volwassene tussen de 0,6 en 303 kg pangasiusfilet per dag kan eten, voordat de toxische norm wordt bereikt. Deze hoeveelheden zijn zo absurd hoog, dat een mens nooit aan die toxische norm zou kunnen komen. Er kan dus geconcludeerd worden dat pangasius die wèl te koop is op de Europese markt, al helemaal niet schadelijk is voor de gezondheid van de consument.

Voorbeeld: Hoeveel Pangasius kun je veilig eten per dag voor de rest van je leven?

De veilige hoeveelheid vis, voor een aantal onveilige stoffen waarover mensen zich zorgen maakten:

tabel-1.GIF

Onafhankelijke consumenteninformatie is belangrijk

Dit onderzoek toont ook aan dat het belangrijk is voor consumenten om te beschikken over onafhankelijke informatie die openbaar beschikbaar is. Op die manier kan de consument een eigen, goed gefundeerde mening vormen over de voedselveiligheid van producten.

En hoe zit het nu met dioxines in paling?

De paling die in Nederland in de winkels ligt is voor 90-95% kweekpaling. In deze paling zitten nauwelijks dioxines omdat de palingen schoon voer krijgen. De dioxinegehaltes in deze paling liggen steevast 10 tot 20 keer onder de norm. Van deze kweekpaling zou je als volwassene van bv 75 kg elke dag meer dan 330-670 gram moeten eten, voordat je de grenswaarde van dioxine inname overschrijdt. Het is echter zeer onverstandig om paling uit het vanwege dioxinevervuiling voor visserij gesloten gebied te eten, want dan is 1 portie paling per maand eigenlijk al teveel. Maar deze paling is gelukkig niet te koop in Nederland.