Voedselverspilling verminderen

Wie minder voedsel verspilt, maakt efficiënter gebruik van grondstoffen. Dat levert duurzaamheidswinst en kostenbesparingen op. Steeds meer bedrijven, overheden en instituties werken daarom aan reductie van voedselverspilling in de keten. Wageningen University & Research helpt hen, via een integrale ketenaanpak, te komen tot een strategie die werkt.