Vogelgriep 2015

Vogelgriep is een aandoening bij pluimvee die wordt veroorzaakt door aviaire influenza (AI) virussen. In november 2014 werden Nederland vier uitbraken met H5N8 aangetoond, hetgeen ruiming van de getroffen houderijen tot gevolg had. Dankzij de goede monitoring in Nederland en de alertheid van de houderijen verspreidde het H5N8-virus zich niet verder over Nederland.

De recente uitbraak van vogelgriep in de Verenigde Staten laat zien dat een uitbraak vergaande gevolgen kan hebben. De uitbraak begon december 2014 en liep door tot in 2015. De uitbraak betekende de ruiming van 48 miljoen stuks pluimvee.

Subtypes en verschijnselen
Er zijn verschillende subtypes (H1 tot H16) vogelgriepvirus. Laag pathogene vogelgriep (LPAI) geeft milde verschijnselen in koppels, zoals eillegdaling en verminderde voeropname. Virussen van het subtype H5 of H7 kunnen overgaan in hoog pathogene vogelgriep (HPAI) virussen. Bij infectie met HPAI zullen de dieren snel erg ziek worden en sterven. Conform Europese regelgeving worden bedrijven die besmet zijn van een H5- of H7-variant daarom geruimd en stelt de overheid transportĀ­restricties in. Alle pluimveebedrijven in Nederland worden een of meer keer per jaar bemonsterd en gecontroleerd op vogelgriep. Naast deze surveillance is het belangrijk dat de pluimveehouder zelf alert is op verschijnselen die mogelijk op vogelgriep duiden. Dit gaat in Nederland goed.

Diagnostiek van AI
Monsters die via de dierenarts of NVWA binnenkomen bij CVI, worden in het laboratorium met PCR getest voor alle varianten van het AI-virus. Als deze test positief is, dan wordt een vervolgtest uitgevoerd om te bepalen of het om een virus van het H5 of H7 subtype gaat. Indien dit het geval is, dan wordt bepaald of het een laag of hoog pathogeen virus betreft. Om de infectie vast te stellen kunnen tevens AI antistoffen in het bloed getest worden, en kan het N subtype bepaald worden. In 2015 (januari-november) werden in totaal 19 introducties van LPAI in pluimvee gevonden, waaronder 5 introducties van het H5 of H7 subtype.

Reservoir
Wilde (water)vogels worden beschouwd als het reservoir van influenza-virussen. Er zijn geen aanwijzingen dat AI-infectie onder wilde vogels toeneemt. Toch lijkt het aantal introducties in pluimvee de laatste jaren hoger te liggen. Hygiƫnemaatregelen zijn belangrijk bij het voorkomen van infectie en het beperken van verspreiding. Voor bedrijven met uitloop is het van belang om contact met wilde vogels zo veel mogelijk te vermijden.

Dr. Nancy Beerens, Senior onderzoeker Virologie