Stage

Voorspelling van de overdracht en halfwaardetijd van pesticiden/biociden in eieren

Onderzoeksgebied: toxicologie en risicobeoordeling van voedselgerelateerde verbindingen en verontreinigende stoffen.

Bij incidenten zoals de fipronilbesmetting in Nederlandse eieren in 2017, is informatie over de overdracht en de halfwaardetijd van een verontreinigende stof in eieren cruciaal om een schatting te kunnen maken van hoe lang het duurt voordat de waarde onder de MRL komt, zodat kan worden bepaald wanneer de eieren weer kunnen worden verkocht.

Doel

Het doel van het project is om te bepalen of de overdracht en halfwaardetijd van verschillende pesticiden/biociden in eieren, waaronder fipronil, kunnen worden geschat door de metabolische omzetting te meten van de chemische middelen met kippenlever S9 en de partitionering in eieren te voorspellen op basis van de lipofiliciteit van de verbinding. Op basis van afgeleide in vitro kinetische gegevens zullen er fysiologisch gebaseerde kinetische modellen worden ontwikkeld om het totale tijdverloop van de verontreiniging in eieren te voorspellen. De resultaten worden vergeleken met de gemeten waarden van de respectieve verbindingen in kippen en eieren zoals beschikbaar in literatuur.

Supervisors: Geert Stoopen en Ans Punt

Ben je geïnteresseerd in deze onderwerpen? Stuur dan je sollicitatie (brief + cv) naar Ad Peijnenburg.