Onderzoeker Ben Griffioen telt de vangst van jonge vis die voor de Afsluitdijk een doorgang zoekt

Vroege Vogels Radio: Ben Griffioen over de vismigratierivier

Jesper Buursink van Vroege Vogels ging mee aan boord met onderzoeker Ben Griffioen van IMARES en Wouter van der Heij van de Waddenvereniging om monsters te nemen van vis bij de Afsluitdijk. Aan de hand van deze resultaten kan onder andere bepaald worden wat de optimale locatie is voor de Vismigratierivier.

Foto: Onderzoeker Ben Griffioen telt de vangst van jonge vis die voor de Afsluitdijk een doorgang zoekt

Beluister de reportage:

De vismigratierivier wordt bij een van de sluizen aangelegd.
De vismigratierivier wordt bij een van de sluizen aangelegd.

Een baanbrekend plan is het: een vismigratierivier door de Afsluitdijk. Met dit meanderende kilometerslange 'ecoduct' wordt de migratieroute tussen de Waddenzee en het IJsselmeer weer hersteld. Zo wordt de Afsluitdijk beter passeerbaar voor vissen die van zout naar zoet water trekken en omgekeerd.

Vissen bereiken paaigronden niet

Op dit moment kunnen vissen alleen de dijk passeren wanneer de spui-sluizen en de schutsluizen bij Kornwerderzand open staan. Zelfs dan kunnen veel soorten niet tegen de stroom inzwemmen. Trekvissen als glasaal, spiering en driedoornige stekelbaars bereiken de gronden waar ze opgroeien en paaien niet meer of nauwelijks. De Afsluitdijk is een wereldberoemd icoon van de Nederlandse waterwerken, maar de voltooiing ervan in 1932 zorgde behalve voor veiligheid ook voor een ecologische ramp: Zuiderzee en Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden.

Onderzoek voor een optimale Vismigratierivier

Nergens in de wereld bestaat momenteel zoiets als een vismigratierivier. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan: welke soorten zoeken er voor de spuisluizen een doorgang? En om hoeveel vissen gaat het? Op basis van die gegevens kunnen de onderzoekers bepalen hoe lang de rivier precies moet worden, waar de ingang komt en hoe groot die moet zijn.

In 2016 staat er een grote renovatie gepland van de Afsluitdijk en dan kan een start worden gemaakt met de aanleg van vismigratieriver. Die moet dan afgerond zijn in 2018.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Bron: http://vroegevogels.vara.nl