Vroege Vogels Radio: Ralf Verdonschot over leven in de sloot

In Vroege Vogels van 16 februari 2014 nam aquatisch ecoloog Ralf Verdonschot van Alterra het leven rond een sloot bij het Naardermeer onder de loep.

 Beluister de reportage:

In de winter zijn veel dieren, zoals kikkers en salamanders diep onder zeil. De omgevingstemperatuur is dan te laag om nog voedsel te kunnen verteren. Toch zijn er ’s winters in vijvers en slootjes nog een heleboel dieren actief. Denk aan allerlei waterinsecten. Met de het zachte weer van de laatste weken wemelt het al van het kleine grut. Eigenlijk is het voorjaar voor veel soorten al begonnen. In Vroege Vogels van 16 feb 2014 nam presentator Janine Abbring samen met aquatisch ecoloog Ralf Verdonschot van Alterra het slootleven rond Stadzigt onder de loep.

Vermomd als rot stukje riet, een van de vijftig soorten die de sloot bij Stadzigt rijk is: de glassnijder. (Foto: Vroege Vogels)
Vermomd als rot stukje riet, een van de vijftig soorten die de sloot bij Stadzigt rijk is: de glassnijder. (Foto: Vroege Vogels)

Verdonschot studeerde biologie in Wageningen, deed stage in Canada, en werkte daarna een jaar bij Stichting Bargerveen in Nijmegen, waar hij onderzoek deed naar de ongewervelde fauna in de kustduinen. Hij deed zijn promotieonderzoek in ‘het PLONS-project', een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en Alterra Wageningen UR. PLONS staat voor Project Langjarig Onderzoek Nederlandse Sloten. Verdonschot richtte zich vooral op de biodiversiteit van sloten. Nu werkt hij aan de broekbossen en zeggenmoerassen en de habitat- en systeemgeschiktheid van beken en stroomgebieden voor beekvissen.

Bron: http://vroegevogels.vara.nl