Vruchtbare zwarte aarde

Achtergronden bij onze advertenties

Vruchtbare zwarte aarde

Tropische landbouwgrond is meestal onvruchtbaar. De mensen die 3000 tot 500 jaar geleden het Amazonegebied bewoonden maakten hun gronden echter productief. Overal zijn er sporen van zwarte aarde te vinden met houtskoolresten.

Een consortium onder leiding van Wageningen UR onderzocht het ontstaan van deze ‘terra preta’. Het onderzoek maakt duidelijk dat voedingsstoffen uit organisch afval, waaronder visgraten, alleen beschikbaar blijven in combinatie met houtskool. Zo blijft de bodemvruchtbaarheid langer hoog en is klimaatslimme landbouw mogelijk. Daarmee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Meer informatie