Wageningen UR-onderzoekers als Toekomstmakers

Op woensdag 4 november besteedde RTL Z in het programma Toekomstmakers aandacht aan innovaties in de (biologische) landbouw. Daarbij kwamen onder andere de mogelijkheden van precisielandbouw aan de orde. De Wageningse onderzoekers Walter Rossing van Farming Systems Ecology en Corné Kempenaar van Agrosysteemkunde gaven hun visie op de perspectieven. Pieter Blok liet enkele faciliteiten voor precisielandbouw zien.

Techniek moet ons helpen om straks 9 miljard mensen te voeden. Betekent dat dat landbouw intensiever wordt of hebben ook kleine biologische boeren een kans? In deze aflevering van Toekomstmakers wordt gekeken naar de verdere invoering van technologie en Big data in de landbouw. Ook nieuwe voedingsbronnen zoals insecten en bijvoorbeeld zilte teelt komen aan de orde.

Terugkijken naar Toekomstmakers