Wageningen University & Research onderzoekt de teelt van medicinale hennep

Wageningen University & Research (WUR) doet sinds begin april 2016 onderzoek naar de invloed van de teeltomstandigheden op de cannabidiol-opbrengt van medicinale hennep. Cannabidiol (CBD) wordt gebruikt in de behandeling van epilepsie. De vraag naar CBD, dat alleen door planten gemaakt kan worden, neemt wereldwijd sterk toe, en daarmee ook de vraag naar veilige, betrouwbare en efficiënte productiemethoden. Met het onderzoek wil WUR een bijdrage leveren aan kennis die hiervoor nodig is.

WUR doet al geruime tijd onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor de Nederlandse glastuinbouw, waarbij de tuinbouw hoogwaardige inhoudsstoffen van planten kan leveren aan de verwerkende industrie. De productie van medicijnen met grondstoffen uit planten vormt hierbij de top van de 'waardepiramide'. Omdat de teeltomstandigheden in Nederlandse kassen heel nauwkeurig gestuurd kunnen worden, kunnen telers gewassen telen met optimale gehaltes aan waardevolle stoffen. De mogelijkheden zijn breed: van natuurlijk verrijkte producten zoals tomaten met extra hoge gehaltes aan vitamine C, tot de productie van hoogwaardige inhoudsstoffen in gewassen die nu nog niet in Nederlandse kassen geteeld worden.

Medicijn tegen epilepsie

Sinds begin april 2016 doet WUR onderzoek, gericht op het optimaliseren van de productie van cannabidiol uit hennep als medicijn tegen epilepsie. Gezien de toepassing moet het productieproces veilig en betrouwbaar zijn. Met moderne hightech systemen en kennis uit de Nederlandse glastuinbouw is dat te realiseren. In het eerste onderzoek wordt bekeken met welke teeltmaatregelen de medicinale hennep planten het beste te telen zijn, met speciale aandacht voor LED belichting. Omdat er nog heel weinig bekend is over de teelt van medicinale hennep in kassen zullen de Wageningse onderzoekers ook kijken naar andere teeltomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en plantenvoeding en naar de risico’s van het optreden van ziekten en plagen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Lemnis Oreon, ontwikkelaar en producent van led-verlichtingsconcepten. Het plantmateriaal is afkomstig van Bedrocan, de enige producent van gestandaardiseerde, medicinale hennep ter wereld. Het ministerie van VWS heeft voor het onderzoek de benodigde ontheffing verleend.