Wat is genomics?

Genomics is een verzamelbegrip voor een breed spectrum van onderzoekstechnieken die gebruikt worden om inzicht te krijgen in de opbouw en de werking van het erfelijk materiaal van planten, dieren en micro-organismen.

De afgelopen jaren zijn de technieken die onderzoekers tot hun beschikking hebben sterk verbeterd, waardoor het mogelijk is geworden om snel en goedkoop grote hoeveelheden gegevens over de genetica van organismen te verzamelen. De meeste Wageningse onderzoekers die zich bezig houden met genomics richten zich niet meer op het verzamelen van ruwe data over de DNA-volgorde, maar op het interpreteren ervan. Ze zoeken bruikbare informatie die plantenveredelaars en veefokkers kunnen gebruiken bij het veredelen van planten die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, of bijvoorbeeld koeien die minder methaan, een belangrijk broeikasgas uitstoten.

Genetische diversiteit in kaart brengen

Nu van veel gewassen en dieren de DNA volgorde is gepubliceerd, richten onderzoekers zich op het in kaart brengen van genetische diversiteit. Voor de modeltomaat Heinz 1706 werd de DNA-volgorde in 2012 gepubliceerd in Nature. Wageningse onderzoekers maken nu de kaarten voor 150 tomatenrassen, zodat veredelaars en onderzoekers weten op welke punten verschillende rassen van elkaar verschillen. Lees meer over het Tomato Genome ReSequencing project.

Specialismen in genomics

Genomics is in de loop van de jaren uitgewaaierd in veel verschillende nieuwe specialismen, van transcriptonomics (RNA), tot proteonomics (eiwit) en metabolomics (Stofwisseling), onderzoekstechnieken die kunnen worden toegepast op veel terreinen. Voedingsonderzoekers gebruiken bijvoorbeeld transcriptonomics om de effecten van vezels op het immuunsysteem te onderzoeken, dieronderzoekers benutten proteonomics om immuuneiwitten in melk in kaart te brengen.  Wageningen UR heeft de onderzoeksfaciliteiten voor al die onderzoekers samengebracht in de Wageningen Omics Facility.