Thesis subject

'Wat werkt dossiers' RIVM

Het RIVM heeft verschillende ‘wat werkt dossiers’ ontwikkeld voor gemeenten en anderen die gezondheidsinterventies implementeren. Wat maakt een aanpak of interventie succesvol? Het RIVM wil graag meer ‘wat werkt dossiers’ ontwikkelen op basis van literatuurstudies die de werkzame elementen van effectieve elementen in kaart brengen.

Het gaat om interventies op het gebied van:

  •  Seksuele gezondheid voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een licht verstandelijk beperking
  • Preventie van tienerzwangerschappen
  • Druggebruik door jongeren
  • Slaapproblemen bij jongeren
  • Media/ beeldscherm/gamen bij jongeren
  • Mentale druk bij jongeren
  • Stoppen met roken bij volwassenen
     

Een aantal voorbeelden is hier te vinden: https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/wat-werkt-dossiers

Je kunt een literatuurstudie doen waarin je effectieve interventies in kaart brengt en onderzoekt wat maakt dat de interventies effectief waren.