Achtergronden bij onze advertenties

Waterkringloop voor steden

Kostbare waterleidingen en rioolsystemen zijn aangelegd om schoon water de stad in te voeren en afvalwater te lozen. Heel inefficiënt, stellen Wageningse milieutechnologen.

Zij berekenden dat Nederlandse steden met liefst 50% minder water van buiten uit kunnen. Dat kan door regenwater te benutten en gezuiverd afvalwater te hergebruiken. Tegelijk zijn uit het afvalwater schaarse grondstoffen zoals fosfor terug te winnen. Deze kennis van kringlopen is bruikbaar voor stadsontwikkelaars wereldwijd. Zo draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.


Presentatie Huub Rijnaarts voor de Dies Natalis 2014