Waterrijk Park Lingezegen

Uit diverse landelijke studies blijkt dat als gevolg van klimaatverandering de kans op extreme buien én de kans op langdurige perioden van droogte toenemen. Dat vraagt om innovatieve oplossingen om het overtollige water te conserveren en weer te gebruiken in perioden van schaarste, en tegelijk ook om ruimte voor hoogwaterberging. De combinatie van waterberging van neerslagpieken en waterretentie voor gebruik in droge tijden blijkt vaak moeilijk te realiseren. Het project WaterRijk Park Lingezegen heeft als doel om te verkennen en in praktijk te meten of deze combinatie toch mogelijk is.

Dit gebeurt door door koppeling van een hydrologisch voorspellingsmodel aan geavanceerde sensortechnologie en weersvoorspellingsmethoden, als basis voor operationeel waterbeheer.

Binnen Park Lingezegen moet ook piekberging worden gerealiseerd van water uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Deze wateropgaven dienen binnen de randvoorwaarden van benodigde watercondities (kwantiteit en kwaliteit) voor de functies natuur, recreatie en landbouw in het park Lingezegen te worden gerealiseerd. Uitvoering van deze opgaven vindt plaats in samenhang met economische versterking, waaronder biomassaproductie voor duurzame energieopwekking.

Meer over dit project: