Expertise

Waterverontreiniging en het effect op het mariene ecosysteem

Wageningen Marine Research beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het testen van effecten van waterverontreiniging, afvalwaterstromen en de aanwezigheid van stoffen als nanoplastics in het mariene milieu. Met onze bioassays voeren wij gestandaardiseerde laboratoriumtesten uit om te testen hoe giftig een stof of mengsel is. Voor meer realistisch onderzoek bootsen wij in mesocosms (een soort zoutwatervijvers) een deel van een ecosysteem na, zodat subtielere effecten onderzocht kunnen worden.