Paddenstoelen zijn de vruchten  van schimmels

Weetje 1. Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Vooral in de nazomer en in de herfst schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich onder de grond bevindt in de vorm van microscopisch kleine schimmeldraden (hyfen). Ze spelen een sleutelrol in het functioneren van veel ecosystemen en vertegenwoordigen een groot deel van de biodiversiteit. Paddenstoelen maken de ‘zaden’ (sporen) waarmee schimmels zich verspreiden, ze zijn dus belangrijk voor de verspreiding van de schimmels en zijn hét deel van de schimmels dat wij mensen kunnen eten.

Onderzoekers van Wageningen University & Research werkten mee aan het rapport ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’, samengesteld in opdracht van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (ONB). Het rijk geïllustreerde tweedelige rapport geeft handvatten voor het beheer van paddenstoelen. Per biotoop wordt de paddenstoelenflora beschreven en worden kwaliteitsindicatoren gegeven. Voor beheerders wordt essentiële informatie gegeven over de mogelijkheden om via het beheer meer in te spelen op behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen

Download