Weetje 5: Mosselbanken kunnen als golfbrekers helpen bij kustverdediging

Mosselen en oesters zijn 'biobouwers' die kunnen helpen bij de kustverdediging: ze maken banken en riffen die zichzelf in stand houden en als golfbrekers fungeren. We noemen dat eco-engineering of "Bouwen met natuur", een concept waarbij de natuur wordt ingezet om de risico’s van golfslag en zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Een oesterrif voor de kust, mangroven in tropische gebieden of wilgen voor de dijk, de natuur helpt graag een handje mee.