Achtergronden bij onze advertenties

Weidevogels beschermen

Grutto’s en andere weidevogels koersen af op uitsterven. Door een combinatie van intensivering van de landbouw, verstedelijking, groei van het aantal dieren dat eieren of kuikens rooft en ook klimaatverandering zijn de aantallen weidevogels in Nederland in een zorgwekkende duikvlucht beland. Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt hoe het tij te keren en te zorgen dat weidevogels de kans krijgen hun jongen met succes groot te brengen.