Studentinformatie

Welk Collegegeld moet ik betalen in 2017-2018

Welk collegegeldtype je betaalt als student, hangt af of je wel of niet voldoet aan de nationaliteits- en diplomavoorwaarden. Je betaalt of het wettelijk collegegeld of een van de instellingscollegegelden.

Wettelijk collegegeld

Je betaalt het wettelijk collegegeld indien je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde én aan de Diplomavoorwaarde op de eerste dag van je inschrijving voor het studiejaar 2017-2018.

Nationaliteitsvoorwaarde

1. Je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of

2. Je hebt een andere nationaliteit, maar je behoort wel tot één van de groepen van personen bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000. Om vast te stellen of je tot één van deze groepen behoort, kun je het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO.

Diplomavoorwaarde

1. Je schrijft je in voor een bacheloropleiding en je hebt volgens het basisregister onderwijs (BRON-HO) niet eerder een bachelor graad (of daarmee gelijk te stellen graad) behaald in het Nederlands Hoger Onderwijs, of

2. Je schrijft je in voor een masteropleiding en je hebt volgens het basisregister onderwijs (BRON-HO) niet eerder een mastergraad (of daarmee gelijk te stellen graad) behaald in het Nederlands Hoger Onderwijs.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op wettelijk collegegeld als je een tweede bachelor- of tweede masteropleiding volgt, namelijk:

1. Je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde én je schrijft je in of hebt je ingeschreven voor een tweede bachelor opleiding vóórdat je de graad in je eerste bachelor opleiding hebt behaald. Na het behalen van de eerste bachelor graad mag je de tweede bachelor opleiding vervolgen tegen betaling van het wettelijk collegegeld mits de inschrijving voor die tweede opleiding onafgebroken is. Bij onderbreking van je inschrijving voor je tweede studie betaal je bij her-inschrijving het instellingscollegegeld 2.

2. Je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde én je schrijft je in of je hebt je ingeschreven voor een tweede master opleiding vóórdat je de graad in je eerste master opleiding hebt behaald. Na het behalen van de eerste mastergraad mag je de tweede master opleiding vervolgen tegen betaling van het wettelijk collegegeld mits de inschrijving voor die tweede opleiding onafgebroken is. Bij onderbreking van je inschrijving voor je tweede studie betaal je bij her-inschrijving het instellingscollegegeld 2.

Voor meer informatie over aanspraak op wettelijk collegegeld: zie artikel 7.45a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Instellingscollegegeld 2

Je betaalt het instellingscollegegeld 2 als je wel voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde zoals hierboven genoemd maar niet voldoet aan de Diplomavoorwaarde op de eerste dag van je inschrijving voor 2017-2018. Met andere woorden, je schrijft je in als student voor een tweede studie nadat je al een gelijksoortig diploma hebt behaald voor een andere studie in het Nederlandse Hoger Onderwijs.

De hoogte van het instellingscollegegeld 2 hangt af van het studiejaar waarin je met je opleiding bij WU bent begonnen. Voor her-inschrijvers geldt hierbij dat er sprake moet zijn van een aaneengesloten inschrijving.

Instellingscollegegeld 3

Je betaalt het instellingscollegegeld 3 als je niet voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde zoals hierboven genoemd op de eerste dag van je inschrijving voor 2017-2018.

Dit betekent dat je niet de nationaliteit hebt van een van de EU-landen, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Suriname en je behoort ook niet tot een van de andere groepen van personen bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000.

De hoogte van het instellingscollegegeld 3 hangt ook af van het studiejaar waarin je met je opleiding bij WU bent begonnen. Voor her-inschrijvers geldt hierbij dat er sprake moet zijn van een aaneengesloten inschrijving.

Ben je met je studie in 2013/2014 begonnen of eerder, zie voor de hoogte van het te betalen collegegeld de bedragen die staan vermeld op de factuur die je hebt ontvangen van het SSC. Voor vragen over de hoogte van het te betalen collegegeld kun je terecht bij het Studenten Service Centre.

Val je onder een bepaald beurzenprogramma of een speciale samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen University & Research en een andere instelling, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aangepast collegegeld. Voor vragen over de hoogte van het te betalen collegegeld kun je terecht bij het Studenten Service Centre.

Vaststelling hoogte te betalen collegegeld

De hoogte van het door jou te betalen collegegeld wordt vastgesteld door het Student Service Centre op het moment dat wij je verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, via Studielink of via het Inschrijfformulier, en je hebt aangegeven hoe jij je collegegeld zult betalen. Bij visumplichtige eerstejaars master studenten kan de hoogte reeds worden vastgesteld na het toelatingsbesluit.

Wij berekenen na ontvangst de hoogte van je collegegeld op basis van de ons op dat moment bekende gegevens met betrekking tot je nationaliteit en vooropleiding. Mocht naderhand blijken dat op de eerste dag van je inschrijving er een wijziging heeft plaatsgevonden in je nationaliteit of vooropleiding dan kan het in rekening gebrachte collegegeld door ons worden gewijzigd.

Bijvoorbeeld, je behaalt in augustus je bachelor diploma bij een hbo instelling of universiteit in Nederland. Op moment van verwerking van je verzoek tot inschrijving voor een bachelor opleiding bij WU, was dit gegeven nog niet bekend en we hebben jou het wettelijk collegegeld in rekening gebracht. In september krijgen we van DUO het bericht dat je op 1 september toch al een ander bachelor diploma had behaald en dat je geen aanspraak maakt op wettelijk collegegeld. Je voldoet immers niet aan de diplomavoorwaarde op de eerste dag van je inschrijving. Wij zullen je dan alsnog het instellingscollegegeld 2 in rekening brengen en je zult het verschil in collegegeld moeten bijbetalen. Wordt dit verschil niet betaald, dan zal je inschrijving worden beëindigd volgens de geldende regels m.b.t. uitschrijving.

Extraneus

Voor de inschrijving 'als extraneus' betaal je een examengeld dat gelijk is aan het collegegeld dat je zou moeten betalen bij inschrijving 'als student'.

Disclaimer

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.