Wageningen UR speelt een sleutelrol het laten floreren van de agrifoodsector, een hele belangrijke sector voor de Nederlandse economie

Achtergronden bij onze advertenties

Wie zaait zal oogsten

Duurzame landbouw met hoge opbrengsten, aantrekkelijke producten en zo min mogelijk milieudruk begint met goed zaad en pootgoed. Al jarenlang werkt Wageningen UR intensief samen met zaadveredelingsbedrijven, onder meer aan ziekteresistenties bij groente, fruit, aardappels en bloemen.

Een kwart van de wereldhandel in zaai- en pootgoed gaat via ons land. Daarmee behoort deze sector tot de succesvolste in de Nederlandse export. De behoefte aan onderzoek en goed opgeleide mensen blijft onverminderd groot, wil Nederland deze koppositie behouden. Wageningen UR levert hieraan een essentiële bijdrage en werkt zo aan de kwaliteit van leven.

Topsectoren van de Nederlandse economie

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. In 2013 werd €83 miljard aan voedsel en bloemen uitgevoerd. Dat is 20% van de totale export en bijna 10% van het bruto nationaal product. Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid - de 'gouden driehoek' - ligt ten grondslag aan dit succes. Wageningen UR speelt een grote rol in enkele door de overheid benoemde Topsectoren van de Nederlandse economie.