Wilde dieren

Op 3 maart is het wereld wilde dierendag. Het is belangrijk om dieren in het wild te beschermen. Wageningen University & Research bestudeert daarom de verandering van populaties, verspreiding, het gedrag en dieet van wilde dieren. Zowel op het land als in het water.