Willem Jan de Kogel bij Vroege Vogels: voordelen van geïntegreerde ziekte- en plaagbestrijding

Willem Jan de Kogel gaf in het radioprogramma Vroege Vogels uitleg over onderzoek dat gericht is op het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, door optimaal gebruik te maken van zaken zoals resistente rassen en biologische bestrijding.

Die manier van werken wordt ook wel aangeduid met IPM (Integrated Pest Management). De Kogel gaf zijn visie op de perspectieven en beperkende factoren bij het meer weerbaar maken van onze gewassen en teeltsystemen.

Beluister het interview

Lees meer over het onderzoek: