Artikel

Wim de Vries bij Nieuws en Co over langzamer rijden als oplossing voor de stikstofproblematiek

Op 25 september gaf de commissie Remkes een rapport vrij met maatregelen om de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen terug te dringen. Het adviescollege adviseerde onder andere om de maximumsnelheid op Rijks- en Provincialewegen te verlagen. Dat riep veel vragen op. Wim de Vries, persoonlijk hoogleraar milieusysteemanalyse beantwoordt veelgestelde vragen bij Nieuws en Co.