Workshops

Overzicht van de workshops die plaats vinden tijdens het symposium "Biodiversiteit en Melkveehouderij'' op 23 en 24 mei.

Thema Workshopleider
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij Guus van Laarhoven (FrieslandCampina)
Higtech meets biodiversity Kees Lokhorst (lector Herd Management en Smart Dairy Farming) en Gerard Migchels (Wageningen Livestock Research)
Hoe verdient boer geld met natuurinclusieve landbouw Wiebren van Stralen (Living Lab Fryslan) met een melkveehouder
(Toekomst GLB: biodiversiteit van Brussel tot Blessum) Anne van Doorn (Wageningen Environmental Research (Alterra)
Koe- koeienrassen en biodiversiteit Roel Veerkamp en Sipke Joost Hiemstra (Wageningen Livestock Research, genomica)
Biodiversiteit vanaf de bodem Van Hall Larenstein en Nick van Eekeren / Nyncke Hoekstra (Louis Bolk Instituut)

Terug naar 'Biodiversiteit en Melkveehouderij'