Zeewier bioraffinage: een veelbelovend concept

Zeewier heeft alles in huis om uit te groeien tot één van de belangrijkste grondstoffen van de Biobased Economy. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt de technieken om deze aquatische biomassa optimaal om te zetten in bouwstenen voor uiteenlopende biobased producten.

Belangrijke voordelen van zeewier

Zeewier heeft belangrijke voordelen vergeleken met andere plantaardige biomassasoorten. Zeewier heeft geen kostbare landbouwgrond of vers water nodig: de plant groeit gewoon op zee. Gunstig is ook dat zeewier verontreinigingen uit het water opneemt en kan worden toegepast voor bioremediatie. Dankzij de unieke samenstelling is zeewier uitstekend geschikt voor bioraffinage. Zo zijn deze snelgroeiende macroalgen rijk aan hoogwaardige inhoudsstoffen, zoals hydrocolloiden, suikers en eiwitten.

Voedingsmiddelen, veevoer, plastics en biobrandstof

Zeewieren kunnen op basis van kleur onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen: bruin, rood en groen. Iedere groep heeft eigen specifieke karakteristieken. Om economische en technische haalbaarheidsstudies te kunnen doen wordt iedere groep apart bekeken.

Food & Biobased Research ontwikkelt slimme bioraffinage technieken om waardevolle inhoudsstoffen optimaal te scheiden. Deze technologie heeft zich bewezen op labschaal en pilotschaal. We helpen bedrijven ook de volgende stap te maken. Door inhoudsstoffen via bioraffinage optimaal te scheiden, wordt het bijvoorbeeld mogelijk om suikers en eiwitten te verwerken in hoogwaardige producten, zoals voedingsmiddelen, veevoer of biologisch afbreekbare plastics. De reststoffen die overblijven, zijn dan te gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld biobrandstof, zoals biogas.

Economisch rendabel en duurzaam

Door zeewier te gebruiken voor uiteenlopende biobased producten (multi-product biorefinery), en tegelijkertijd de productiviteit van de teelt te verhogen, komt een economische rendabele teelt binnen bereik van bedrijven. Multi-product biorefinery levert ook duurzaamheidswinst op, omdat er geen waardevolle componenten onbenut blijven. Hierdoor kan zeewier uitgroeien tot een pijler van de biobased economy.