Zeewier in de westelijke Waddenzee; verspreiding en gebruik

Stage

Zeewier in de westelijke Waddenzee; verspreiding en gebruik

Wageningen Marine Research zoekt studenten die de aanwezigheid van zeewier in de westelijke Waddenzee en de mogelijkheden van oogst te verkennen voor toepassing als bijvoorbeeld diervoer en bodembemester.

Zeewier staat in de belangstelling vanwege de potentie als eiwitvervanger van vlees en de mogelijkheden van kweek op volle zee. Ook “wild” zeewier wordt gebruikt als voedselbron en ook voor een breed scala aan andere toepassingen. In de westelijke Waddenzee komt veel zeewier voor, vooral zeesla, dat soms hinderlijk is voor garnalenvissers van wie de netten erdoor dichtslibben. Recent is een vergunning verleend voor het verzamelen van zeewier dat hier aanspoelt aan de kust. Visserij op zeewier is vooralsnog niet toegestaan.

Wageningen Marine Research wil grof in kaart brengen welke algemene soorten op welke plaatsen in de Waddenzee aanwezig zijn, wat de kwaliteit van het zeewier is en welke toepassingen mogelijk interessant zijn voor dit zeewier. In het onderzoek wordt samengewerkt met verschillende onderzoeksinstellingen en zijn ook bedrijven als potentiële afnemers betrokken.

Wij zoeken studenten die mee willen varen met garnalen visser(s) om de vangst van zeewier te registreren en ook door middel van interviews een beeld vormen van de verspreiding van zeewier, welke soorten en hoeveel biomassa het betreft, wanneer het op welke plaatsen aanwezig is (onder invloed van wind en stroming) en wat de kwaliteit en mogelijke toepassingen zijn voor dit zeewier. Het werk betreft het meevaren, determineren, en analyseren van het zeewier. Andere of aanvullende onderwerpen kunnen in overleg worden afgesproken. 

Het is ook mogelijk om buiten dit onderwerp rond te kijken binnen Wageningen Marine Research en mee te gaan op ander veldwerk bij lopend onderzoeken.

Het onderzoek loopt in de zomerperiode van 2018. De stageduur is minimaal 4 maanden.

Lees meer in het dossier