Het is tijd om natuurwetenschappelijk onderwijs en natuur- en milieueducatie met elkaar te verbinden, aldus de Wageningse hoogleraar Arjen Wals

Achtergronden bij onze advertenties

Zelf werken aan wereldproblemen

Hoe zijn burgers, jong en oud, actief te betrekken bij overweldigende wereldproblemen als klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en voedselzekerheid?

Er is veel onzekerheid en burgers twijfelen of ze zelf iets kunnen doen. Wageningse onderzoekers ontwikkelen nieuwe vormen van onderwijs die mensen laten ervaren dat ze wel degelijk een deel van de oplossing kunnen zijn voor complexe, wereldwijde problemen. Hun 'ontdekkend leren' over wijkvergroening en gezondheid is al toegepast door scholen en bewoners in de Rotterdamse binnenstad. Zo draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Het natuurwetenschappelijk onderwijs en de natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie geven los van elkaar versnipperd antwoord op de wens van de maatschappij om te komen tot een daadwerkelijk duurzame samenleving. Het is nu tijd om beide stromingen met elkaar te verbinden.
Arjen Wals, Hoogleraar Sociaal leren en duurzame ontwikkeling

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Enkele samenwerkingsprojecten