Impact story

Zicht op overdrachtsroutes van hepatitis E

Volgens de World Health Organization zijn er wereldwijd ieder jaar 20 miljoen hepatitis E infecties, ruim drie miljoen acute gevallen van hepatitis E en 57.000 sterfgevallen als gevolg van hepatitis E.

Serieuze gezondheidsproblemen

Besmetting met het virus Hepatitit E-virus (HEV) geeft bij varkens geen ziekteverschijnselen. Een HEV-besmetting bij mensen komt vaak ook zonder symptomen voor. Als iemand al een medische aandoening heeft, kan een infectie echter leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals leverfalen, mogelijk met de dood als gevolg.

Contaminatie en transmissie

Uit onderzoek is gebleken dat bij 50% van de mestvarkensbedrijven HEV aanwezig is en dat dit besmettingsniveau stabiel blijft. Van de exacte route van overdracht tussen varkensbedrijven en van varkens naar mensen is nog veel onbekend.

Onderzoekers van WBVR brengen deze transmissie routes in beeld en kijken naar besmettingsniveau’s in oppervlaktewater en vleesproducten waar rauwe varkenslevers in verwerkt zijn. Deze kennis is cruciaal om de ziektelast en de risico's van HEV voor mensen te verminderen.

HEV route of transfer