Thesis subject

Ziekenhuiszorg

Thesis/Internship

Heelmeesterz heeft geregeld plaats voor studenten die interesse hebben in actuele thema’s rondom de organisatie van de gezondheidszorg. Heelmeesterz is een netwerkorganisatie van topzorg-adviseurs op het terrein van ziekenhuizen, specialisten en patiëntenzorg. Onderwerpen waar Heelmeesterz zich bijvoorbeeld op richt zijn de capaciteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en kosteneffectiviteit van gezondheidszorg. Vragen die daarbij spelen zijn onder andere hoe de spoedzorg het beste georganiseerd kan worden en hoe corona patiënten het best gerehabiliteerd kunnen worden.

Heelmeesterz is momenteel betrokken bij het realiseren van tijdelijke Corona paviljoenen met personeel. Onderzoek rondom de evaluatie hiervan behoort tot de mogelijkheden, maar ook andere actuele vragen rondom ziekenhuiszorg. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zijn verschillende methoden van onderzoek mogelijk (literatuur, interviews, expertmeeting).

Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem contact op met Mark-Erik Nota (advies.interim@markeriknota.nl) en Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Bekijk de website van Heelmeesterz voor meer informatie

Duur: 4-6 months
Taal: Nederlands/Engels

Start Datum: In overleg