Stage

Zin in de Wijk

Zes Arnhemse sociale wijkondernemingen, de gemeente Arnhem, Wageningen University & Research onderzoeken vier jaar lang samen wat de effecten zijn van de activiteiten van de wijkondernemingen op de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast bekijken we wat de succes- of faal factoren van de wijkondernemingen zijn.

De onderzoekers nemen vragenlijsten en interviews af bij bewoners, initiatiefnemers en wijkteam- medewerkers om helder te krijgen hoe en waarom inwoners wel of niet actief worden, welke betekenis dit voor hen heeft en hoe dit bijdraagt aan gezondheid. Ook wordt onderzocht hoe de aanpak van de wijk ondernemingen en het gemeentebeleid beter op elkaar aansluiten.

Tot slot organiseert de gemeente bijeenkomsten om andere wijken en steden te inspireren en van elkaar te leren. ZonMw financiert dit onderzoeksproject.

Hebben we je geinteresseerd om een thesis of stage binnen het project te doen? Of heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Erik Hendriks (erik.hendriks@wur.nl)

Duration: 4 months
Language: Dutch

Start Date: In consultation

Link to project: Addressing Health Inequalities in Vulnerable Urban Neighbourhoods by Social Community Enterprises