Zo ziet Limburg dieren - Intensieve veehouders creëren meerwaarde

Veel produceren tegen zo laag mogelijke kosten en dan maar afwachten wat het opbrengt. Sommige intensieve veehouders in Limburg herkennen dat patroon en willen eruit.

Hoe krijgen de ondernemers die omslag voor elkaar? Ideeën zijn schaars. Als er wel plannen en ideeën zijn, dan lijken ze soms lastig te verwezenlijken. Ook is dan vaak nog onduidelijk hoe een ondernemer klanten en ketenpartners bij zijn concept kan vinden.

Neem de veehouder met vleesvee. Hij wil dit vlees apart vermarkten. Maar wat is de beste manier? Via een eigen winkel, een slagerij of een webshop of op nog een andere manier?

Of de pluimveehoudster. Ze produceert reguliere eieren en is ervan overtuigd dat ze een exclusieve kwaliteit eieren heeft. Ze is dan ook vastbesloten hier een hogere prijs voor te krijgen. Maar hoe pakt ze dat aan?

Een groep varkenshouders experimenteert met een onderscheidend voer, zodat ook het vlees van de varkens anders wordt. Natuurlijk willen ze uiteindelijk het vlees van hun varkens voor een hogere prijs afzetten. Maar wat komt daar allemaal bij kijken?

LEI Wageningen UR begeleidt de ondernemers, individueel of als groep, met de LEI Business Innovation Approach. Daarmee zetten de ondernemers voor hun eigen bedrijf concrete stappen om wel meer te gaan verdienen.

Het traject leidt tot waardevolle inzichten. Inzichten die de veehouder in beweging zetten om een nieuwe weg in te slaan. Soms gaat hij die weg al daadwerkelijk in, soms zijn de wegen zo nieuw dat er nog wat tussenstappen nodig zijn. Het gebeurt ook dat de veehouder tot de conclusie komt dat het verstandiger is om te stoppen met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Inzichten en resultaten

 • De vleesveehouder leert wat het concept is achter supermarktformules, speciaalzaken en webshops. Dat geeft hem het vertrouwen om in te gaan tegen wat veel buitenstaanders hem adviseren. Hij slacht zijn eigen vleesvee en verkoopt het exclusief in zijn eigen winkel;
 • De kippenhouder leert de waarde van het eigen merk kennen en daar voor te gaan staan. Daardoor krijgt ze het voor elkaar om haar standaardeieren tegen een meerprijs te verkopen in de plaatselijke supermarkt;
 • De varkenshouders ontdekken dat ze vooral goed zijn in de productie van varkens. Het bijzondere vlees vervolgens verkopen is een vak apart waarvoor ze iemand inhuren.

Hoe komt deze beweging tot stand?

De ondernemers doen deze inzichten op in een aantal bijeenkomsten. Op een gestructureerde manier ontdekken ze stapje voor stapje wat ze kunnen doen om een verandering daadwerkelijk in gang te zetten. Het traject volgt een stappenplan, maar wat er precies op de agenda staat, hangt ook af van wat op dat moment het beste bij de ondernemers past.

Wat houdt dit traject in?

De veehouder:

 • krijgt een stok achter de deur om stappen te zetten;
 • ontdekt waar hij met zijn bedrijf op dit moment staat en of zijn huidige businessmodel hem helpt om zijn bedrijf te blijven voortzetten;
 • verwoordt de toekomstvisie die bij hem en zijn bedrijf past;
 • wordt zich bewust van wat nodig is om tot echte innovatie te komen;
 • leert de  zwaktes en sterktes herkennen van zijn huidige business;
 • treedt buiten vertrouwde kaders, wat ruimte geeft voor verfrissende ideeën;
 • doet nieuwe ideeën op waarmee hij zijn product extra waarde geeft;
 • ontdekt welk marktsegment bij zijn producten past;
 • leert de behoeftes van consumenten en ketenpartijen kennen;
 • experimenteert met verschillende nieuwe ideeën, zodat hij weet wat de klant het beste aanspreekt;
 • kiest voor een nieuwe aanpak van zijn bedrijf, waarmee hij zijn unieke waarde creëer.

Wat betekent de LEI Business Innovation Approach voor de individuele ondernemer?

De ervaring leert dat de individuele ondernemers veel nieuwe inzichten (‘eye-openers’) verwerven tijdens de bijeenkomsten. Dit blijkt onder andere uit hun opmerkingen tijdens de bijeenkomsten:

De puzzelstukjes vallen in elkaar. Eerst had ik allemaal losse ideeën, nu vormen ze één geheel. Het heeft me geholpen om keuzes te maken.
Ik heb altijd alleen maar aandacht voor de productiekant. Als ik toegevoegde waarde van mijn productie wil halen, moet ik weten hoe de klant denkt
Het gaat de inkoper van de supermarkt niet alleen om de prijs. Hij wil vooral geen zorgen hebben. Hij wil bijvoorbeeld dat maatschappelijke organisaties het vlees oké vinden. Of hij wil weinig uitval hebben. Hij wil dus ontzorgd worden, en dat kunnen wij doen.

Klik voor meer informatie over vergelijkbare trajecten in de bollenteelt, met groentetelers of in het buitenland.