Onderwerp scriptie

Zorg voor de toekomst. Een analyse van reacties uit de samenleving om het zorgstelsel te verbeteren

Het zorgsysteem piept en kraakt in zijn voegen. Hoewel een van de beste zorgsystemen van Europa is het ook het duurste systeem. Zo rijzen de kosten de pan uit (13.1% van het Bruto Nationaal Product), maar wordt ook de organisatie van het zorgstelsel steeds meer ter discussie gesteld. Door onderliggende concurrentie prikkels werken zorg-organisaties veel te weinig samen, vinden innovaties de weg naar de praktijk niet, en raken burgers de weg kwijt in het doolhof van bureaucratische procedures, ‘van kastje naar de muur’ verwijzingen, wachttijden, en een aanbod van interventies die niet goed passen bij de vraag en problemen die burgers ervaren.

Het ministerie van VWS heeft daarom een discussie stuk geschreven met voorstellen voor verandering, en die opengesteld voor reacties uit de samenleving, voor wie maar wilde reageren. Deze thesis opdracht komt tegemoet aan de behoefte van het ministerie om een analyse te doen over al deze 268 openbare reacties (https://www.internetconsultatie.nl/zorgvoordetoekomst), om daar uit terugkerende thema’s op te halen en ook trends te herkennen die iets zeggen over de behoeften en veranderingen die plaatsvinden in de samenleving die het zorgstelsel beter zou moeten of kunnen faciliteren.

Het specifieke onderzoeksonderwerp en de onderzoeksopzet is nog in overleg te bepalen.

Geinteresseerd ofwil jemeerweten? Neem contact op met Marleen Bekker (marleen.bekker@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Duur: 6 maanden
Taal: Nederlands/Engels

Start Datum: Per direct