Achtergronden bij onze advertenties

Zwerfafval voorkomen

Voor veel mensen is rondslingerend afval een doorn in het oog. Daarnaast is het slecht voor natuur en milieu. Minder zwerfafval vraagt verandering van kennis, houding en gedrag. Onderzoek naar lespakketten over zwerfafval biedt handvaten om effectief lesmateriaal te ontwikkelen.