Faciliteit

ACRRES - Application Centre for Renewable Resources

ACRRES is een onderzoeksfaciliteit voor projecten op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa) en het onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen.