Showcase

Afleidingsmaterialen voor varkens

Op basis van door Wageningen Livestock Research vastgestelde welzijnscijfers voor bestaande hokverrijkingsmaterialen voor varkens, stelde de overheid normen vast voor afleidingsmateriaal. In 2007 is de korte ketting verboden. Nu wordt onder andere een hockeybal of hard kunststof pijp aan een korte ketting verstrekt.

Ballen zorgen voor frustratie

De ballen die veel varkenshouders als afleiding in stallen hangen, blijken niet geschikt. "Varkens proberen in de bal te happen, maar dat lukt niet. Daardoor raken ze gefrustreerd en zijn ze snel uitgespeeld”, legt onderzoeker Marc Bracke uit.

Dat wij mensen een bal leuk vinden om mee te spelen, wil niet zeggen dat een varken er ook wat mee kan.
Marc Bracke

Wel goed: een vertakte lange ketting

Een vertakte ketting die tot op de vloer reikt, biedt perspectief om aan de wettelijke vereiste te voldoen dat alle varkens permanent over geschikt afleidingsmateriaal beschikken.
Een aanvullende uitrusting met bewegingsmelders kan de geschiktheid van hangende materialen objectief verifiëren. Wellicht kan dit ook gebruikt worden om de gezondheidsstatus te bewaken, omdat zieke varkens minder met afleidingsmateriaal spelen.

RICHPIG-model als basis

Semantisch modelleren is een manier om welzijnscijfers toe te kennen op basis van wetenschappelijke kennis. Met het semantische RICHPIG-model, dat is gevalideerd met een expertopinieonderzoek, zijn de welzijnscijfers voor bestaande hokverrijkingsmaterialen voor varkens bepaald.