Agrifood-reststromen verwaarden binnen de circulaire economie

“Kan ik een hogere waarde realiseren voor mijn reststromen en daarmee bijdragen aan een circulaire economie?” Een vraag die veel bedrijven en overheden bezig houdt en waarop Wageningen Food & Biobased Research antwoord kan geven.