Partnership

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute)

AMS Institute is een toonaangevend instituut waar talent wordt opgeleid en waar ingenieurs, ontwerpers en natuur- en sociale wetenschappers gezamenlijk integrale stedelijke oplossingen ontwerpen en valoriseren. De missie van AMS Institute is het doorgronden van de stad, het ontwerpen van oplossingen voor haar uitdagingen en het implementeren daarvan in Amsterdam. De drie hoofdactiviteiten zijn onderwijs, onderzoek & valorisatie en data.

Samen met TU Delft en Massachusetts Institute of Technology (MIT) vormt Wageningen University & Research het academisch hart van AMS Institute. We werken nauw samen aan onderzoeksopgaven, het aanbieden van onderwijs en het tot stand brengen van een dataplatform.

Nieuws over AMS-projecten

Projecten Wageningen University & Research in AMS Institute