Het goede antwoord! Evolutiemachine: Millidrop Analyzer Azure

In dit apparaat worden met een geavanceerd druppelsysteem bacterie-interacties en bacterie-evolutie onderzocht in ‘micro-ecosystemen’. Ieder ecosysteem is een druppeltje van maar 100 nanoliter.

De druppeltjes worden langs sensoren geleid, waardoor de groei van bacteriën en hun interacties gevolgd kunnen worden. Bovendien kunnen specifieke druppeltjes geselecteerd en ‘overgeënt’ worden naar nieuwe druppels. Hierdoor kan de evolutie van bacteriepopulaties over vele generaties plaatsvinden en kunnen honderden micro-ecosystemen tegelijkertijd gevolgd worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Op zoek naar de evolutie van bacteriën

In ons onderzoek met dit apparaat zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de evolutie van antibioticumresistentie. De bacteriën produceren een enzym dat antibiotica afbreekt, waardoor de bacterie die het enzym maakt en uitscheidt resistent is tegen het antibioticum.

De productie van dit enzym heeft directe gevolgen voor de ‘fitness’ van de producent ervan, maar ook voor andere bacteriën die in de druppel aanwezig zijn en die niet dit enzym produceren. Die laatste kunnen namelijk profiteren van de antibioticumafbraak door de bacteriën die het enzym aanmaken.

De vraag is, wat de impact van dit soort antibioticumresistentie is op soortgenoten in de directe omgeving; hoe beïnvloeden deze interacties de evolutie van bacteriën?