Biologisch bestrijden van iepenziekte

Elk jaar worden in het voorjaar zo’n 30.000 iepen in Nederland gevaccineerd om ze te beschermen tegen iepenziekte (Ophiostoma ulmi en Ophiostoma novo-ulmi). Hiervoor wordt het biologische middel Dutch Trig® gebruikt. Wageningen University & Research produceert sporen van de schimmel Verticillium albo-atrum voor het middel. De werking van Dutch Trig® is gebaseerd op het op gang brengen van de natuurlijke afweerreactie van gezonde iepen. Dankzij deze Dutch Trig®-vaccinatie is het aantal ziektegevallen bij behandelde bomen in Nederland sterk gedaald.

Dutch Trig® bevat sporen van de schimmel Verticillium albo-atrum (isolaat WCS850). BTL Bomendienst B.V. is toelatingshouder en distributeur van het biologische middel Dutch Trig®. Wageningen University & Research produceert de schimmelsporen voor BTL Bomendienst volgens een strikt vastgelegd protocol. Kleine hoeveelheden van dit middel worden met een injectiepistool in het hout van de boom gebracht. Het middel wordt al sinds 1992 in Nederland toegepast.

Effectief biologisch middel

De effectiviteit van dit biologische middel blijkt uit het jaarlijks monitoren van het aantal zieke iepen. Waar de natuurlijke uitval van vatbare bomen door iepziekte tussen de 5 en 15% per jaar ligt, wordt minder dan 1% van de gevaccineerde bomen ziek. De helft daarvan is door wortelcontact of oude infecties waarvoor de injecties met Dutch Trig® geen zin hebben.

Sinds 2004 is het aantal ziektegevallen gedaald naar minder dan 0,4%. Deze verbetering wordt toegeschreven aan de optimalisatie van het product en de behandelingsmethode. Er wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de productie en het gekoelde transport van Dutch Trig®, aan betere hygiënische omstandigheden en aan de nauwkeurigheid van de boomverzorger die de injecties doet. Dit alles zorgt ervoor dat de ziektegevallen van de met Dutch Trig® behandelde bomen nog steeds daalt in Nederland.

Dutch Trig® wordt behalve in Nederland ook succesvol toegepast in Duitsland, Zweden, USA, en Canada.